Ing. Martin Václavík

kontaktní osoba pro tvorbu Lužního parku Krče

předseda Ardea Břeclav základní článek Hnutí Brontosaurus, pobočný spolek

mobil: 00 420 739 370 492

e-mail: ardea.breclav@brontosaurus.cz


RNDr. Tamara Těšitelová, Ph.D.

botanička Lužního parku Krče

kontaktní osoba pro výzkum potlačování invazivních rostlin

mobil: 00 420 730 808 098


PharmDr. Jana Krejčí

výkup pozemků

mobil: 00 420 606 143 849