🎉 Děkujeme všem dárcům!

Podařilo se nám již vybrat přes 333 tisíc, získali jsme cílovou částku kampaně 125.000 Kč, která byla zdvojnásobena na 250.000 Kč díky podpoře Nadace OSF. Navíc jsme v kampani vybrali více než 80 tisíc pro výkup prvních pozemků v lokalitě. Aktuálně jednáme s jejich majiteli a s prvními místem pro přírodu se s pomocí dobrovolníků se pustíme do práce!

🌳 Lužní park Krče

Našli jsme kouzelné místo, které je domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. Tohle místo však ztratí svou jedinečnost, nebudeme-li o ně pečovat. Vytvořme společně Lužní park Krče – kus živé a rozmanité krajiny, které bude místem pro přírodu a lidi.

Současný stav

zdroj: Krče u Břeclavi (Hnutí Brontosaurus)

🍃 Místo je pozůstatek lužního lesa, na kterém nikdo nehospodaří, zarůstá invazními druhy rostlin a ztratí svoji druhovou pestrost, nezačneme-li o něj ihned pečovat.

🌫️ Ubývá zde druhů rostlin a živočichů, pro které by tu jinak bylo místo. Pro člověka je to jen další opuštěný zarostlý prostor.

🚫 Nachází se v záplavové oblasti, je špatně přístupné a je tu zde velké množství malých pozemků a vlastníků.

Plánovaný stav

zdroj: Obec Mořice (Adapterra Awards)

🌿 Pravidelnou péčí obnovíme luční porosty, vytvoříme systém tůní a mokřadů pro zadržení vody. Vysadíme původní odrůdy ovocných stromů a budeme pečovat o bohatství lužní krajiny.

🕊️ Živočichům obnovíme přirozené prostředí a zdroje potravy, vytvoříme jim nové úkryty jako hadník, hmyzník, motýlník a ptačí budky.

🧑‍🤝‍🧑 Místo zpřístupníme lidem pro pozorování přírody, procházky a relaxaci. Vybudujeme naučnou stezku, která vás seznámí s krásou luhu i možnostmi péče o naši přírodu.

Pojďme společně vytvořit Lužní park Krče – místo pro přírodu a lidi.

Jaký máme plán?

Prvním krokem našeho projektu jsou sbírkové kampaně pro získání financí na postupný výkup pozemků od původních vlastníků. Jakmile se nám podaří získat první pozemky, pustíme s pomocí dobrovolníků do práce a začneme tvořit Lužní park Krče.

Nejdříve se pustíme do záchrany místa od invazních rostlin a péče o luční porosty. Vybudujeme tůně a mokřady, vytvoříme nové úkryty pro živočichy a vysadíme původní odrůdy ovocných stromů. Dále Lužní park otevřeme veřejnosti a vytvoříme naučnou stezku, která provede návštěvníky krásami lužní krajiny a možnostmi péče o přírodu.

Pečovat o naše místo budou dobrovolníci a dobrovolnice Hnutí Brontosaurus na společných akcích se zapojením veřejnosti. Chceme se na této lokalitě naučit, jak podobná místa získat, pečovat o ně a předat tyto zkušenosti a know-how dalším lidem. Chceme tímto příkladem motivovat k podobným činům a projektům na dalších místech.

Kde se místo nachází?

Naše místo je téměř v centru města Břeclavi a zároveň odříznuté ode všeho uprostřed přírody a obklopeno vodními toky pro přirozenou hranici a ochranu. Nachází se v katastrálním území Poštorná v záplavové území lužních lesů a luk.

Rozloha celé lokality je 46 016 m2. Oblast je součástí Přírodního parku Niva Dyje v blízkosti Lednicko-valtického areálu zapsaného v UNESCO. Blízký lužní les Kančí obora a stejnojmenná turistická základna bude vhodná pro přespávání při vícedenních akcích pro dobrovolníky, kteří o tuto lokalitu budou pečovat.

Jak to v Krčích vypadá?

Odkud máme inspiraci?

Jak chceme projekt financovat?

Získané finanční prostředky budou vynaloženy primárně na pořízení nutného majetku. Práci a péči o místo zajistí naši dobrovolníci v rámci akcí na pomoc přírodě.

🗺️ Výkup pozemků

  • fundraisingové kampaně
  • pravidelní dárci
  • firemní fundraising

🌲 Vytvoření parku a naučné stezky

  • Programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
  • Státní fond životního prostředí
  • MZe (SZIF)
  • Nadace Partnerství
  • Nadace Veronica

Kdo jsme a proč to děláme?

🦕 Jsme Hnutí Brontosaurus – pomáháme přírodě, památkám a lidem už téměř 50 let! Pořádáme dobrovolnické a zážitkové workshopy, víkendové akce a letní tábory. Ve spolupráci s naším základním článkem Ardea Břeclav chceme společně vybudovat referenční lokalitu Lužní park Krče u Břeclavi. Na té ukážeme možnosti péče o přírodu a její přínos pro lokalitu i obyvatele blízkého okolí. Tímto příkladem budeme inspirovat a motivovat další dobrovolníky a dobrovolnice Hnutí Brontosaurus k podobným projektům.