Našli jsme místo téměř ve městě, které ještě stále patří přírodě. Tohle místo však ztratí svou jedinečnost, nebudeme-li o ně pečovat.

Kousek od centra Břeclavi je místo nevyužívané člověkem. Místo, které je opuštěné a stále v něm má hlavní slovo příroda. Místo, které bez péče postupně zarůstá křovinami a invazními druhy a ztrácí tak svou druhovou pestrost.

Cílem kampaně v roce 2021 bylo získat finanční prostředky na následný výkup části pozemků. Celkem se podařilo získat 440.000 Kč, což by mělo pokrýt náklady na získání cca 1/4 až 1/2 pozemků.

Největší dárci v kampani 2020 byli:

Nadace OSF: 125.000 Kč (5000 EUR)

Soukromý dárce: 100.000 Kč


Získávání pozemků

Darem jsme získali pozemky od pana Milana Činčali

Darem jsem získali pozemek od manželů Marie a Karla Grandičových

Do výpůjčky na 10 let jsme získali pozemky o výměře 4773 m2 od Města Břeclav

Do výpůjčky na 10 let jsme získali pozemky od soukromého vlastníka

Za 1 Kč jsme získali pozemky o výměře 4036 m2 od společnosti MND, a.s.

Celkem je Hnutí Brontosaurus vlastníkem části nebo zcela 30 % z plánované výměry 48343 m2 plánovaného Lužního parku Krče.