Ardea Břeclav základní článek Hnutí Brontosauru

je břecalvský pobočný spolek Hnutí Brontosaurus, který organizačně zajišťuje realizaci referenční lokality „Lužní park Krče“. Mezi hlavní aktivity patří: nákupy pozemků, výpůjčky pozemků, organizování akcí pro dobrovolníky, provádění monitoringu a výzkumu v lokalitě, spolupráce na kampaních.